Bron: Pixabay

De interne communicatie binnen het hoger onderwijs gaat niet altijd over rozen. Tientallen tweedejaarsstudenten journalistiek geeft aan dat cruciale informatie vaak te laat binnenkomt. Ook wijzen de studenten het coronavirus aan als vererger van het probleem, zo blijkt uit een eigen enquête.

Tilburg – 53 procent van de ondervraagde tweedejaarsstudenten journalistiek geeft de communicatiekwaliteit een onvoldoende. Studenten hebben steeds vaker last van informatietekorten doordat docenten het in veel gevallen niet voor elkaar krijgen om essentiële informatie tijdig door te spelen naar de student. Niet alleen het tijdig informeren van de student wordt als een probleem ervaren, maar ook de planning van diverse hbo’s zijn altijd waterdicht. Lyle Muns, voorzitter van de LSVb, vertelt tegen EenVandaag dat er dit jaar honderden klachten binnenkwamen over bijvoorbeeld roosters die niet op tijd beschikbaar kwamen.

Slechtere communicatie door besparingen

“We zien ook structurele tekorten bij bekostiging van leerkrachten op Hogescholen en Universiteiten. Soms kan het dus moeilijk zijn om docenten vaste contracten te geven omdat er vaak te weinig geld is. Dan kom je sneller uit bij externen, die over het algemeen weer slechter presteren”, vertelt Muns.

Het komt neer op het feit dat hoe meer er wordt bespaard op kosten, hoe slechter de communicatiekwaliteit wordt.

Éxtra ingewikkeld

De ene instelling doet het net wat beter dan de ander. De SER geeft het dringende advies om de onderwijskwaliteit te verbeteren, want die is nu onvoldoende. Van de ene op de andere dag maakte studerend Nederland de stap naar onlinecommunicatie, wat veel van studenten kan vragen. Uit de enquête bleek ook dat studenten het gevoel hebben sterk afhankelijk te zijn van docenten. Het streven onder studenten is om daarin een middenweg te vinden en eventuele toekomstige informatietekorten te voorkomen.