Bron: Pixabay

Sinds de komst van het coronavirus kreeg werkend Nederland te maken met een versnelde digitalisering. We maakten massaal de overstap naar online communicatieplatformen als Teams en Zoom. Heeft iedereen zichzelf daar (snel) genoeg op aan kunnen passen?

Kaatsheuvel – Aanpassingsproblemen op de werkvloer komen veel voor. Dit blijkt uit een artikel van managementsite.nl: “Wanneer het bedrijf verandert, wordt van werknemers verwacht dat zij op hetzelfde tempo mee veranderen. Bedrijven komen echter vaak in de problemen door aanpassingsproblemen van werknemers. Werkrelaties en communicatie verslechteren, waardoor betrokkenen snel in de problemen komen.”

Generatieverschil

Interne communicatie is voortdurend in beweging, evenals de arbeidsmarkt en technologie. Daarnaast is er steeds meer leeftijdsdiversiteit op de werkvloer. Uit onderzoek van Utrecht University blijkt dat organisaties die leeftijdsdiversiteit toepassen – en goed managen – extra profiteren van de voordelen ervan. Maar deze diversiteit kan ook leiden tot onderlinge spanningen. In sommige gevallen wordt er namelijk te veel gefocust op de negatieve generatiestereotypen en bijbehorende tekortkomingen. Als gekeken wordt naar de verschillen tussen de generaties Millennials en Generatie Z, is duidelijk zichtbaar dat deze 2 generaties op een andere manier communiceren. Een voorbeeld hiervan is dat generatie Z de informatie het liefst zo snel mogelijk ontvangt terwijl de snelheid bij de Millennials een minder belangrijke rol speelt. Op deze manier ontstaat een ware communicatiebarrière.

Invloed van corona

De face-to-face vergaderingen zijn sinds een jaar verleden tijd. In plaats daarvan hebben de welbekende apps als Teams en Zoom hun opmars gemaakt. Deze versnelde digitalisering leidt volgens communicatie-expert Diana Stroeven niet tot een verslechterde communicatiekwaliteit. Integendeel: “Corona heeft zeker bijgedragen aan beter en sneller intern informeren door de inzet van diverse communicatiemiddelen waaronder Teams en daarmee een positieve invloed”, vertelt Stroeven.

De ontwikkeling van Teams heeft het afgelopen jaar in een stroomversnelling gezeten. Inmiddels heeft de app ruim 115 miljoen dagelijkse gebruikers – wereldwijd gezien. Op 30 april 2020 stond dit aantal nog op – slechts – 75 miljoen. Bijna 75% van de werkende Nederlanders met een kantoorbaan is sinds de komst van het coronavirus vaker thuis gaan werken. Dit zegt ictmagazine.nl.

Thuiswerken als nieuwe norm

Werkgevers verwachten dat ook na afloop van de coronacrisis 95% van de medewerkers één of meerdere dagen per week thuis zal werken. Dit blijkt uit onderzoek van werkgeversvereniging AWVN. Twee dagen per week thuiswerken lijkt daarbij de nagestreefde norm te worden.

De laatste peiling van het RIVM – in de week van 6 januari 2021 – laat zien dat 73% van de Nederlanders al zo veel mogelijk thuiswerkt.

Het thuiswerken lijkt ook nog eens goed in de smaak te vallen. Onderzoek van Intermediair en de Nationale Vacaturebank wijst uit dat ruim de helft van werkend Nederland aangeeft in de toekomst (deels) thuis te willen werken. 53% van de ondervraagden staat positief tegenover thuiswerken. Ook zegt 49% dat ze na de coronacrisis vanuit huis willen blijven werken. Om hoeveel dagen het precies gaat is nog onbekend.

Knelpunten

Goede communicatie verloopt nooit geheel vlekkeloos. Soms gaat het dus ook weleens mis. De voornaamste knelpunten zitten hem in de interpretatie, toegankelijkheid en het verschil in taalgebruik. Een actueel voorbeeld daarvan is het kabinet dat sensibiliseerde bij minister Omtzigt. “Het was bedoeld als bewustwording maar wordt anders uitgelegd omdat het voor de ‘ontvanger’ geen gewoon taalgebruik is”, zegt Stroeven.